پرسش های متداول

آسودگی خاطر و رضایت مندی مشتریان همواره از اولویت های اگری استور بوده و در این راستا میکوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسایلی روبرو شوند که چنین مواردی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.

استفاده از ضمانت چه شرایطی دارد؟

اگر کالای خریداری شده از نظر فیزیکی ایراد داشته باشد: اشکال یا ایراد محصول از نظر فیزیکی (شکستگی جلد، پارگی بسته و ...) باید حداکثر طی 24 ساعت کاری پس از دریافت کالا به اگری استور از طریق تلفن اطلاع داده شود. در صورتی که اشکال توسط اداره پست یا باربری ها ایجاد نشده باشد، اگری استور نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.

اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات، عنوان یا شرکت با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد: وجود مغایرت، باید حداکثر طی 24 ساعت کاری پس از دریافت کالا، به اگری استور از طریق تلفن یا مراجعه حضوری اطلاع داده شود. در صورت اثبات، اگری استور در اسرع وقت نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.